Uz augšu

Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstīm gada beigās, 1992.-2010.g. (tūkst. euro)

Izvēlēties vērtības

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , AT Austrija , BE Beļģija ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 50

Neobligāts
Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Jaunākie dati pieejami Latvijas Bankas mājaslapā: www.bank.lv Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi