Uz augšu

Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa galvenajiem darbības veidiem pa valstu grupām gada beigās, 2004.-2010.g. (milj. euro)

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Jaunākie dati pieejami Latvijas Bankas mājaslapā: www.bank.lv Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi