Uz augšu

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa sektoriem vidēji gadā 2008 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 16

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , Ar darba ienākumiem , ..līdz 200.00 ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 17

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Minimālā darba alga:
2008. gadā - 227,66 EUR.
2009. un 2010. gadā - 256,12 EUR.
2011., 2012. un 2013. gadā - 284,57 EUR.
2014. gadā - 320,00 EUR.
2015. gadā - 360,00 EUR.
2016. gadā - 370,00 EUR.
2017. gadā - 380,00 EUR.
2018., 2019., 2020. gadā - 430,00 EUR.
2021., 2022. gadā - 500,00 EUR.
2023. gadā - 620,00 EUR.
2024. gadā - 700,00 EUR.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi