Uz augšu

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes reģionos 2021 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , pilsētas , lauku teritorijas ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 14

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Laikrinda no 1996. līdz 2021. gadam NBA040. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes reģionos .