Uz augšu

Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma 2002Q1 - 2024Q1

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 89

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Bezdarbnieki, kuri darba attiecības pārtraukuši pēdējo 8 gadu laikā. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Darba pārtraukšanas iemesli

Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja

Iekļautas personas, kuras darbu pārtrauca grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma dēļ, kurām bija jāpieskata savi bērni, jāaprūpē kopjams pieaugušais vai citu personīgu vai ģimenes apstākļu pēc.