Uz augšu

Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā 2002Q1 - 2024Q1

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 89

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bezdarbnieki , Kontaktēšanās ar darba devējiem , Draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 14

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Aktivitātes darba meklēšanai

Bezdarbnieki

Neskaitot personas, kas darbu jau atrada un uzsāks to 3 mēnešu laikā. Viens darba meklētājs var būt izmēģinājis vairākas metodes.

Savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā, presē

No 2018. gada atbilžu varianti 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem presē' un 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā' apvienoti vienā variantā 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā, presē'.

Savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem presē

No 2018. gada atbilžu varianti 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem presē' un 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā' apvienoti vienā variantā 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā, presē'.

Savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā

No 2018. gada atbilžu varianti 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem presē' un 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā' apvienoti vienā variantā 'savu sludinājumu ievietošana vai atbildēšana uz darba piedāvājumiem internetā, presē'.