Uz augšu

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis reģionos (procentos) – Vecuma grupa, Teritoriālā vienība, Rādītāji un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 26

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2001.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi