Uz augšu

Bezdarba līmenis pēc tautības un dzimuma 1996 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 26

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 15–19 gadi , 20–24 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 20

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2001.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Vecuma grupa

Pavisam

No 1996.-2001. gadam personas vecumā 15 gadi un vairāk, no 2002. gada vecumā 15-74 gadi.

65 gadi un vairāk

No 1996.-2001. gadam personas vecumā 65 gadi un vairāk, no 2002. gada vecumā 65-74 gadi, no 2021. gada 65-89 gadi.