Uz augšu

Bezdarba līmenis pēc tautības un dzimuma 1996 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 25

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 15–19 gadi , 20–24 gadi ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 20

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2001.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Vecuma grupa

Pavisam

No 1996.-2001. gadam personas vecumā 15 gadi un vairāk, no 2002. gada vecumā 15-74 gadi.

65 gadi un vairāk

No 1996.-2001. gadam personas vecumā 65 gadi un vairāk, no 2002. gada vecumā 65-74 gadi.