Uz augšu

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, izglītības līmeņa un dzimuma 1996 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 25

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 7

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 7

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2001.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Datu vispārināšanai no 2001. gada tiek izmantots tikai privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits, neiekļaujot kolektīvajās mājsaimniecībās dzīvojošās personas. No 1996. līdz 2001.gadam personas vecumā 65 gadi un vairāk, no 2002.gada vecumā 65-74 gadi. Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā profesionālā izglītība.

Pamatizglītības otrais posms (pamatskolas izglītība) (ISCED 2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību.