Uz augšu

Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas (NACE 2. red.) reģionos – Teritoriālā vienība, Darbības veids (NACE 2. red.), Rādītāji un Laika periods

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 14

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , B-E Rūpniecība ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2008.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Kopējā skaitā iekļauti arī tie respondenti, kuri nav norādījuši darbības veidu. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi