Uz augšu

Sociālo mediju lietošana internetā uzņēmumos (procentos no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā) 2013 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Obligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Tabulā publicēta informācija par uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 10 un vairāk.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Griezumi

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Līdz 2021. gadam M nozarē nav iekļauti dati par veterinārajiem pakalpojumiem (NACE 75).

Sociālie mediji

Sociālie tīkli

piemēram, Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer u.tml.

Blogi vai mikroblogošanas vietnes

emuāri (blogs) vai mikroemuāri (mikroblogs), piemēram, Twitter, Presently u.tml.

Multivides satura koplietošanas vietnes

piemēram, YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare u.tml.

Viki vietnes

vietnes, kas balstītas uz zināšanu apmaiņu