Uz augšu

Bibliotēkas 2003 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 18

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 7

Neobligāts
Obligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 10

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Rādītāji

Bibliotēkas aktīvie lietotāji

Sākot ar 2014. gadu, bibliotēkas lasītāju skaitā ir tikai aktīvie lasītāji un vieslasītāji vairs netiek ieskaitīti.

Dokumentu (informācijas vienību) skaits bibliotēku krājumos gada beigās

2016. un 2019. gadā speciālo bibliotēku kopējo krājuma skaitu būtiski ietekmējis Patentu valdes bibliotēkas norakstītie patentu dokumenti.

Izslēgto dokumentu (informācijas vienību) skaits

Speciālo bibliotēku izslēgto dokumentu skaits 2012.gadā palielinājās sakarā ar Patentu valdes departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” norakstītajiem patentu dokumentiem uz mikronesējiem.

Izslēgto dokumentu (informācijas vienību) skaits

2016. un 2019. gadā speciālo bibliotēku izslēgto dokumentu skaits palielinājās sakarā ar Patentu valdes bibliotēkas norakstītajiem patentu dokumentiem. Tas būtiski ir ietekmējis arī bibliotēku kopējo krājuma skaitu.