Uz augšu

Inventarizētā meža izcirstās platības un krājas reģionos, pilsētās, novados un pagastos 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Galvenā cirte (kopā) , Galvenā cirte (tikai kailcirte un kailcirte ar sēklas koku atstāšanu) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 16

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts
Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000