Uz augšu

Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās 1980 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1980 , 1985 , 1990 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 36

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
No 1993. gada 1. janvāra Ceļu satiksmes drošības direkcijā sāka veidot jaunu autotransporta līdzekļu reģistru, veicot transporta līdzekļu pārreģistrāciju. 1994. gada beigās parādīts pārreģistrēto transporta līdzekļu skaits, 1995. gada beigās- visu līdz 1996. gada 1. janvārim reģistrēto transporta līdzekļu skaits.

Ar 30.12.2009. MK noteikumos „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” ieviesta jauna norma - transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos: ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments; ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība.
Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem - Sākot ar 2000. gadu dati pārrēķināti pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi