Uz augšu

Ārvalstu ceļotāju braucienu skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos) 2005 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 17

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , US Amerikas Savienotās Valstis , UK Apvienotā Karaliste ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 47

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Pēc izlasveida apsekojuma datiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Valstis

HR Horvātija

ES dalībvalsts no 01.07.2013