Uz augšu

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu sadalījums pa valstīm 1993 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 30

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvija , Ārvalstis ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 55

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Valstis

Horvātija

ES dalībvalsts no 01.07.2013