Uz augšu

Viesnīcas un citas tūristu mītnes reģionos, valstspilsētās un novados 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 53

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati Laikrinda no 2009. līdz 2021. gadam: TUV050. Viesnīcas un citas tūristu mītnes reģionos, republikas pilsētās un novados.

Rādītāji

Mītņu skaits (perioda beigās)

Kopējā skaitā netiek iekļautas nesezonas laikā slēgtās mītnes.

Numuru skaits (perioda beigās)

Kopējā skaitā netiek iekļautas nesezonas laikā slēgtās mītnes.

Gultasvietu skaits (perioda beigās)

Kopējā skaitā netiek iekļautas nesezonas laikā slēgtās mītnes.