Uz augšu

Starptautisko ilgtermiņa migrantu dzimuma un vecuma struktūra 2000 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 24

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0–4 gadi , 5–9 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 17

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

2011

Nereģistrētā emigrācija 2011.gadā novērtēta, izmantojot iedzīvotāju skaitu pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 2011. un 2012.gada sākumu, kā arī iedzīvotāju skaitu uz 2011.gada 1.janvāri, kas pārrēķināts atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem.