Uz augšu

Starptautisko ilgtermiņa migrantu etniskais sastāvs 2011 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvieši , Amerikāņi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 42

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Kopš 2020. gada paplašināts rādītāju saraksts, publicējot rādītājus par tām tautībām, kuru imigrācijas un emigrācijas rādītāji ir virs 10 personām. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi