Uz augšu

Remigrantus raksturojošie rādītāji 2013 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 6

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 10

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi