Uz augšu

Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti 1920 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 101

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Zīdaiņu mirstības rādītāji dalījumā pēc nāves iestāšanās laika no 2008. gada pieejami Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas datubāzes tabulā MOR40. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi