Uz augšu

Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti 1920 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 7

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 101

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.