Uz augšu

Nedzīvi dzimušo un mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma 1920 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1920 , 1921 , 1922 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 101

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Mirušo zīdaiņu skaits ietver bērnus, kuri miruši pirmajā dzīves gadā. Dati par zīdaiņu mirstību, sākot ar 1991. g., uzrādīti atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas metodoloģijai, kura nedaudz atšķiras no agrāk lietotās. Tabulās par mirušo sadalījumu pēc vecuma mirušo vecums aprēķināts tikai pēc dzimšanas gada, līdz ar to mirušo skaits 0 gados atšķiras no zīdaiņu mirstības tabulās minētā mirušo skaita. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Nedzīvi dzimušo skaits un mirušo zīdaiņu skaits dalījumā pēc nāves iestāšanās laika no 2008. gada pieejams Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas datubāzes tabulās MOR50 un MOR48 .