Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos un republikas pilsētās gada sākumā 1971 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1971 , 1972 , 1973 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 52

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions) , Rīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 17

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0 gadi , 1 gads ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 123

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2016. gada trešajā ceturksnī realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu. Metadati Līdz 2019. gadam dati publicēti pēc faktiskās dzīvesvietas, kopš 2020. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas. Kopš 2020. gada dati nodrošināti 5 gadu vecuma grupās (0-84) un kopskaits vecuma grupā virs 85 gadiem. Papildus tabulā saglabāti rādītāji ar vecuma grupām virs 70 gadiem, virs 75 gadiem, virs 80 gadiem, lai nodrošinātu laikrindas salīdzināmību. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

1979

Tautas skaitīšanas dati 17.01.1979.

1989

Tautas skaitīšanas dati 12.01.1989.