Uz augšu

Iedzīvotāji pēc tautības gada sākumā 1935 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1935 , 1959 , 1970 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 20

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Abāzi , Abhāzi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 112

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Kopš 2020. gada dati pēc tautības tiek publicēti tikai par rādītājiem, kuri novēroti vismaz 10 iedzīvotājiem. Ja tautība norādīta ar apzīmējumu "…", šīs personas attiecīgajā gadā ieskaitītas pie "Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nezināmu". ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

1935

Tautas skaitīšanas dati 12.02.1935. (atbilstoši pašreizējai valsts teritorijai).

1959

Tautas skaitīšanas dati 15.01.1959.

1970

Tautas skaitīšanas dati 15.01.1970.

1979

Tautas skaitīšanas dati 17.01.1979.

1989

Tautas skaitīšanas dati 12.01.1989.

2000

Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.