Uz augšu

Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc tautības un valstiskās piederības gada sākumā 2011 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 13

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Latvieši , Baltkrievi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Līdz 2019. gadam īpatsvari koriģēti, lai to summa veidotu 100 %. Kopš 2020. gada atsevišķos gadījumos vērtību noapaļošanā ir iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi