Uz augšu

Paredzamais mūža ilgums noteikta vecuma iedzīvotājiem reģionos (gados) 2021 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 12

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000