IRS040. Provizoriskie iedzīvotājus raksturojošie rādītāji 43 pašvaldībās (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) - Rādītāji, Teritoriālā vienība un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītās vērtības

Meklēt

Teritoriālā vienība

Kopā 44 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
14.10.2021
Mērvienība
Skaits:
skaits
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
IRS040
Piezīmes un metadati

Metadati
Tabula apkopo informāciju par pastāvīgo iedzīvotāju raksturojošajiem rādītājiem. Dati par pašvaldībām atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 03.06.2021. redakcijai, stājusies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.
Plašāka informācija par administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru, kā arī tabulas izveidē izmantotā pārejas tabula uz pašvaldību sarakstu pēc 2021. gada Administratīvi teritoriālās reformas: https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/administrativo-teritoriju-un-teritorialo-vienibu-klasifikators