Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma, valstiskās piederības un pa vecuma grupām gada sākumā 1996 - 2024

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 29

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0–4 gadi , 5–9 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 19

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Valstiskā piederība

Ukrainas kara bēgļi

Personas, kam piešķirts pagaidu aizsardzības statuss