Uz augšu

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (eiro, procentos) 2002 - 2019

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 16

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI , Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni , Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 13

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Patēriņa izdevumi ir uzrādīti kopā naudā un natūrā. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi