Uz augšu

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (eiro mēnesī) 2004 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem , Viena persona ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 16

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi