Uz augšu

Ģimenes kodola vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā 2011 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LATVIJA , Rīgas plānošanas reģions (Rīgas + Pierīgas reģions) , Rīgas reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 127

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Teritoriālā vienība

Kocēnu novads

Līdz 14.02.2010. Valmieras novads.

Laika periods

2011

Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.