Uz augšu

Iedzīvotāju īpatsvars zem minimālo ienākumu līmeņa pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa pēc dzimuma un vecuma (procentos) 2004 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

2006

Vecuma grupa: 65+; Īpašumtiesību statuss: Īrnieks; Dzimums: Vīrieši
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu (20-49 novērojumi)