Uz augšu

Variācija ap minimālo ienākumu līmeni (ekvivalentie ienākumi uz vienu mājsaimmniecības locekli; skala 1, 0,7, 0,7) 2004 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati

Laika periods

2022

Provizoriski dati.