Uz augšu

Eksports un imports pa valstu grupām (milj. eiro) 1995M01 - 2023M09

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 345

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati

Valstu grupa

NVS

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstis ir Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija (sākot ar 2009. gada septembri, vairs neietilpst NVS), Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievija, Moldovas Republika, Tadžikistāna, Turkmenistāna (asociētā dalībnieka statusā), Ukraina (sākot ar 2019. gadu, vairs neietilpst NVS), Uzbekistāna.