Uz augšu

Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. eiro) 1995 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 29

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Iekšzemes kopprodukts , Galapatēriņa izdevumi , Mājsaimniecību un bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 29

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Vērtības

2015. g. salīdzināmajās cenās

Salīdzināmajās cenās summārie rādītāji tiek ķēdēti atsevišķi un neveido agregātu kopsummu.