Uz augšu

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās 2010M01 - 2023M12

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 4

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 168

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

Svari

Sakarā ar datu elektroniskas apstrādes tehnoloģijas specifiku skaitļu noapaļošanas dēļ iespējamas nelielas atšķirības starp publicētajiem datiem. Aprēķinos tiek izmantoti dati ar visām zīmēm aiz komata.