Uz augšu

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs 2000M01 - 2023M10

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 286

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Obligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

2023M09

Dati revidēti 22.11.2023.