Uz augšu

Vispārējās valdības kopējais bruto parāds ceturkšņa beigās (milj. eiro) sadalījumā pa finanšu instrumentu, investoru un valūtas veidiem 2012Q1 - 2023Q4

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012Q1 , 2012Q2 , 2012Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 48

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOPĒJAIS BRUTO PARĀDS PAVISAM , Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR) , Valūta un noguldījumi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 16

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi