Uz augšu

Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. eiro) 1997 - 2020

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 24

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai , 1. Slimība/veselības aprūpe , 2. Invaliditāte ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

1. Slimība/veselības aprūpe

Pēc Veselības aprūpes kontu un ESSPROS datu salīdzināšanas ESSPROS dati no 2005. gada līdz 2014. gadam tika papildināti ar papildus veselības aprūpes izdevumiem.

Administratīvās izmaksas

Administratīvās izmaksas iegūtas aprēķinu rezultātā.