Uz augšu

25–59 gadus vecu iedzīvotāju izglītības un ienākumu līmenis atkarībā no viņu vecāku iegūtā izglītības līmeņa laikā, kad respondentam bija 14 gadi (% no iedzīvotājiem, kuru vecāki bija ieguvuši attiecīgo izglītības līmeni)

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 1. kvintiļu grupa , 2. kvintiļu grupa ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.