Uz augšu

Valodu zināšanas (izņemot dzimto valodu) sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, pēc izglītības līmeņa, pēc nodarbinātības statusa 2022. gadā (25-64 gadi/ procentos no iedzīvotāju skaita attiecīgajā grupā)

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 20

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Aprēķins veikts uz iedzīvotājiem vecuma grupā 25-64 gadi, izņemot sadalījumā pa vecuma grupām, kur aprēķins veikts uz iedzīvotājiem vecuma grupā 18-69 gadi.
Tabula iekļauta tikai sākot ar 2022. gadu
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.