Uz augšu

Personu īpatsvars, kuras bērnībā ir pieredzējušas fizisku un/vai emocionālu vardarbību, pēc dzimuma un vardarbības veida, 2021. gadā, % no personām 18-74 gadu vecumā

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.