Uz augšu

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , Vīrieši - pavisam , vīrieši - 15-24 gadi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 35

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
* Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu Metadati

Rādītāji

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Ieskaitot arodizglītību pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības un profesionālo vidējo izglītību pēc vispārējās vidējās izglītības (ne augstākā izglītība).

Pamatizglītības otrais posms (pamatskolas izglītība) (ISCED 2. līmenis)

Ieskaitot profesionālo pamatizglītību.