Uz augšu

Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pa vecumu grupām oktobrī (procentos) 2014 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 9

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi