Uz augšu

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (eiro) 2005 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 , Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100 ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 111

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi