Uz augšu

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (eiro) 2005Q1 - 2023Q3

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 75

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 111

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Vispārējās valdības institucionālie sektori izveidoti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr.1456 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi