Uz augšu

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem reģionos (eiro) 2021Q1 - 2023Q4

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021Q1 , 2021Q2 , 2021Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 103

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Laikrinda no 2005. līdz 2021. gadam DSV050c. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem reģionos (eiro) . Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām.