DVB010c. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās - Darbības veids (NACE 2.red.), Sektors, Rādītājs un Laika periods
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt


Izvēlieties vismaz vienu vērtību Jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja mainīgais nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad, neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītājs 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītās vērtības

Meklēt

Darbības veids (NACE 2.red.)

Kopā 20 Atlasītās vērtības

Meklēt

Sektors

Kopā 3 Atlasītās vērtības

Meklēt

Laika periods 
Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 54 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir: (maksimālais pieļaujamais šūnu skaits ir 100 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 100 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
15.09.2021
Mērvienība
Skaits:
skaits
Brīvo darbvietu īpatsvars, %:
procenti
Iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Tabulas kods
DVB010c
Piezīmes un metadati

2015. gada beigās veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, kas rādīja pārrāvumu rādītāja laikrindās. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, tika pārrēķinātas laikrindas līdz 2015. gada 4. ceturksnim Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. burtu līmenī. Datu pārrēķini sabiedriskajā un privātajā sektorā netika veikti un pirms 2016. gada 1. ceturkšņa nav salīdzināmi.
Metadati