Uz augšu

Bezdarbnieki pēc saimniecisko darbību veidu grupas pēdējā darbavietā (NACE 2. red.) 2008 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 16

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , B-E Rūpniecība ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Bezdarbnieki, kuri darba attiecības pārtraukuši pēdējo 8 gadu laikā. 2008.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati 2021. gadā kopējais skaits rindā “Pavisam” atšķiras no skaita, kas norādīts tabulā NBB060, jo dati tika iegūti tikai pirmajā intervijas reizē (saskaņā ar apsekojuma reižu pieeju gada rādītāju iegūšanai). ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Darbības veids (NACE 2. red.)

TOTAL PAVISAM

Kopējā skaitā iekļautas arī tās personas, kuras nav uzrādījušas pēdējās darba vietas darbības veidu.

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Darbības veids (NACE 2. red.): (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Rādītājs: Skaits (tūkst.), Laika periods: 2008 - Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.

Q Veselība un sociālā aprūpe

Darbības veids (NACE 2. red.): (Q) Veselība un sociālā aprūpe, Rādītājs: Skaits (tūkst.), Laika periods: 2009 - Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.

R-U Pārējie saimniecisko darbību veidi

Darbības veids (NACE 2. red.): (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi, Rādītājs: Skaits (tūkst.), Laika periods: 2008 - Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.