Uz augšu

Bezdarbnieki pēc profesijas pēdējā darbavietā 2002 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 21

Atlasītās vērtības 0 Kopā 10

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Profesiju klasifikācija pēc Latvijas Republikas profesiju klasifikatora, kas veidots adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikācijas versiju Eiropas Savienībā - 1996.-2010. gadam - ISCO 88 (COM), sākot no 2011. gada - ISCO 08.
Bezdarbnieki, kuri darba attiecības pārtraukuši pēdējo 8 gadu laikā.
2002.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem.
Metadati 2021. gadā kopējais skaits rindā “Pavisam” atšķiras no skaita, kas norādīts tabulā NBB060, jo dati tika iegūti tikai pirmajā intervijas reizē (saskaņā ar apsekojuma reižu pieeju gada rādītāju iegūšanai). ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Profesiju pamatgrupas

Pavisam

Kopējā skaitā iekļauti bezdarbnieki, kuri bija nodarbināti armijas profesijās un tās personas, kuras nav uzrādījušas pēdējās darba vietas profesiju.